II. Trabzon Kent Sempozyumu 7 – 9 Kasım Tarihleri Arasında Gerçekleşecek

II. Trabzon Kent Sempozyumu 7 – 9 Kasım Tarihleri Arasında Gerçekleşecek

Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi, Mimarlar Odası Trabzon Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi, Jeofizik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şubesi, İç Mimarlar Odası Trabzon Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası Trabzon Bölge Temsilciliği, Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi, Maden Mühendisleri Odası Trabzon İl Temsilciliği ve Meteoroloji Mühendisleri Odası Trabzon Temsilciliği’nin oluşturduğu TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenecek 2. Trabzon Kent Sempozyumu 7-8-9 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

“’II. Trabzon Kent Sempozyumu”nda; Ülkemizin kadim kentlerinden biri olan Trabzon’un kentleşme olgusu içerisinde yer alan sosyal, kültürel, tarihi, turistik, ekonomik ve çevresel unsurlar ile bu unsurların birbirleriyle olan etkileşimleri gündeme taşınacak, sorunların bilimsel çözüm önerileri tartışmaya açılacaktır. Böylece, Cumhuriyetimizin 100. yılında Trabzon’u tüm aktörleri ile birlikte stratejik olarak ilerlenmesi gereken konuların vurgulanması ve sürdürülebilir kentsel gelişmeye katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Paylaş