S E M P O Z Y U M

K O N U   B A Ş L I K L A R I

yerelyonetim
sanayiveticaret
afetdirenclikentler
turizm
tarihikent
mavi-yesil-buyume-ve-su-kaynaklari-kullanimi
spor
akillisehirler
ulasim
kultursanattarih
kadinvekentsosyolojisi
egitim
yatirimlar
enerji
yapilasmavemulkiyett
Sempozyum Programı

• Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi
• İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi
• Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi
• Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi
• Mimarlar Odası Trabzon Şubesi
• Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi
• Jeofizik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi

• Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi
• Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şubesi
• İç Mimarlar Odası Trabzon Şubesi
• Kimya Mühendisleri Odası Trabzon Bölge Temsilciliği
• Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi
• Maden Mühendisleri Odası Trabzon İl Temsilciliği
• Meteoroloji Mühendisleri Odası Trabzon Temsilciliği

Destekleyenler
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponsorlar
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso
Sponso